Výroční členská schůze

AVZO TSČ Čižice zve všechny své členy a hosty na VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI v sobotu 11.9.2021 od 19.00 v klubovně AVZO.

Program schůze:

  • zpráva o činnosti organizace za rok 2020 a část roku 2021,
  • zprávy finanční, revizní, sportovní a kulturní komise,
  • volba nového předsedy AVZO TSČ Čižice, p.s.,
  • volná zábava – lze prohlédnout kroniku organizace.

Těšíme se na Vaši hojnou účast!