O nás

Kdo jsme:

  • Naše organizace AVZO TSČ pobočný spolek Čižice je organizací, která vznikla z bývalého Svazarmu. Náplň práce a činností umožňuje všem vrstvám obyvatel – dětem i dospělým využít svůj volný čas zapojením se do kulturních a sportovních činností. Jsme schopni dávat návod na účelné využití času dětí, mládeže i dospělých, rozvíjet fyzickou zdatnost a sportovní vyspělost. V obci úspěšně plníme i společenskou úlohu ve spolupráci s OÚ a ostatními organizacemi a složkami, včetně kulturní a zábavné činnosti, pořádáme různé besedy, školení řidičů apod. Snažíme se spolu vytvářet dobrý obraz naší obce, stmelovat naše členy i příznivce v dobrý kolektiv, získávat dovednosti i duševní pohodu.
  • Vlastníme svoji klubovnu, tenisový a nohejbalový kurt. Pro naši činnost se snažíme získávat finanční prostředky pronajímáním restauračního zařízení klubovny i jinými aktivitami. Nemalý podíl v našem hospodaření činí sponzorské dary a příspěvky. Naše základní organizace má v současné době k 1. lednu 2021 celkem 99 členů, z toho 15 dětí a patříme k největším v okrese Plzeň – jih. Činnost organizace řídí 19 členný výbor a dvě pětičlenné komise – sportovní a kulturní.