O nás

Kdo jsme:

 • Jsme společenská organizace pracující s dětmi, mládeží a ostatními občany, založená v souladu se zákonem o sdružování občanů, zabezpečující
  • využití a plnění úkolů v oblasti zájmových, sportovních a technických činností,
  • pořádání kulturních a sportovních akcí pro děti, mládež a ostatní občany v obci,
  • organizování soutěží, závodů a akcí podle mezinárodních, národních i vlastních pravidel.
 • Jsme spolek schopný řešit kompletně účelné využití volného času, zejména dětí a mládeže s úspěšnými výsledky v oblasti:
  • růstu nových úspěšných sportovců,
  • rozvoje fyzické zdatnosti,
  • boje proti drogám a dalším návykovým látkám.

 • Naše organizace AVZO TSČ pobočný spolek Čižice je organizací, která vznikla z bývalého Svazarmu. Náplň práce a činností umožňuje všem vrstvám obyvatel – dětem i dospělým využít svůj volný čas zapojením do kulturních a sportovních činností. Jsme schopni dávat návod na účelné využití času dětí, mládeže i dospělých, rozvíjet fyzickou zdatnost a sportovní vyspělost. V obci úspěšně plníme i společenskou úlohu ve spolupráci s OÚ a ostatními organizacemi a složkami, včetně kulturní a zábavné činnosti, pořádáme různé besedy, školení řidičů apod. Snažíme se spolu vytvářet dobrý obraz naší obce, stmelovat naše členy i příznivce v dobrý kolektiv, získávat dovednosti a získávat i duševní pohodu.
 • Vlastníme svoji klubovnu, tenisový a nohejbalový kurt. Pro naši činnost se snažíme získávat finanční prostředky pronajímáním restauračního zařízení klubovny i jinými aktivitami. Nemalý podíl v našem hospodaření činí sponzorské dary a příspěvky. Naše základní organizace má v současné době k 1. lednu 2021 celkem 99 členů, z toho 15 dětí a patříme k největším v okrese Plzeň – jih. Činnost organizace řídí 19 členný výbor a dvě pětičlenné komise – sportovní a kulturní.

Tomáš Kadlec

předseda