Výroční členská schůze

Výbor AVZO TSČ pobočný spolek Čižice zve své členy na Výroční členskou schůzi, která se koná v sobotu 8.února 2020 od 18 hodin v sále restaurace U Bizona V Čižicích.

Program schůze:

  • volba výboru organizace na další volební období
  • zpráva o činnosti organizace za rok 2019 a výhled na rok 2020
  • zprávy finanční, revizní, sportovní a kulturní komise
  • volbá zábava – lze prohlídnout kroniku organizace.

Za výbor AVZO Čižice

Tomáš Kadlec